Komunikaty WZD

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2020 – Materiały dla delegatów

Materiały dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres 17.06.2019 - 20.09.2020 Bilans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Informacja...

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 50/08/2020 z 19 sierpnia 2020 zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie...

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2019 – Materiały dla delegatów

Przypominamy, że informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być NIEZWŁOCZNIE przekazywane do Biura PZSzach (biuro@pzszach.pl). Informacja powinna zawierać...

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 15/03/2019 z 17 marca 2019 zwołuje Walne Sprawozdawcze...

Materiały uzupełniające dla delegatów na NWZD 16 września 2018

W związku z proponowanym porządkiem dziennym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach publikujemy propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym przedstawione przez p. Mirosława Gnieciaka oraz opinię...