Komunikaty WZD

Regulamin Dyscyplinarny 2021 – projekt

Działając na podstawie zobowiązania nałożonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów we wrześniu 2018 r., przedstawiamy projekt nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach. Zmiany w Regulaminie wynikają również...

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach – 20 VI 2021 – Komunikat Organizacyjny Nr 1

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres sprawozdawczy Rachunek Zysków i Strat 2020 Bilans za rok 2020 Informacja dodatkowa za rok 2020 Komunikat techniczny w sprawie przebiegu Zgromadzenia Instrukcja korzystania z...

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2020 – Materiały dla delegatów

Materiały dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres 17.06.2019 - 20.09.2020 Bilans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Informacja...

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 50/08/2020 z 19 sierpnia 2020 zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie...

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2019 – Materiały dla delegatów

Przypominamy, że informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być NIEZWŁOCZNIE przekazywane do Biura PZSzach (biuro@pzszach.pl). Informacja powinna zawierać...