Komunikaty WZD

Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze członków PZSzach z województwa LUBELSKIEGO 22 czerwca 2024 Komunikat Organizacyjny

Informujemy, że Zarząd PZSzach uchwałą 46/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 r. zwołał  Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków PZSzach z województwa lubelskiego. Zebranie odbędzie się...

Walne Zgromadzenie Delegat. PZSzach Warszawa, 16 czerwca 2024 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Publikujemy materiały uzupełniające do Komunikatu Organizacyjnego Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu PZSzach Bilans za rok 2023 Rachunek zysków i strat...

Walne Sprawozdawczo – Statutowe Zgromadzenie Delegatów PZSzach 28 maja 2023 godz. 10.45 Komunikat Nr 2

Komunikat Nr 2 Walnego Sprawozdawczo-Statutowego Zgromadzenia Delegatów 28 maja 2023, godz. 10.45 Niniejszym publikujemy materiały uzupełniające do komunikatu organizacyjnego Nr 1. Sprawozdanie Zarządu PZSzach Bilans  Rachunek zysków i strat...

Walne Sprawozdawczo – Statutowe Zgromadzenie Delegatów PZSzach 28 maja 2023 godz. 10.45

  Proponowany porządek dzienny Proponowany regulamin obrad Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Opinia biegłego rewidenta z badania bilansu za rok 2022 Propozycja uchwały w sprawie przyjęcia poprawek...

Propozycje zmian w Statucie PZSzach

Statut PZSzach  - proponowane zmiany

Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 26 X 2022, środa godz. 21.00

Szanowni Państwo, Polski Związek Szachowy ma obowiązek przyjąć sprawozdanie finansowe, które może zatwierdzić tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie Delegatów. Zgodnie z ustawą o sporcie do...

Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 26 IX 2022, poniedziałek, godz. 21.00

Komunikat Organizacyjny NWZD 2022 Proponowany porządek obrad NWZD 2022 Proponowany Regulamin Obrad WZD 2022 Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa Opinia biegłego...

Informacja w sprawie wyborów Prezesa PZSzach

Informujemy, że w terminie statutowym wpłynęło zgłoszenie jednego kandydata na Prezesa PZSzach 1. Radosław Jedynak       zgłoszenie       założenia  programowe