Komunikaty WZD

Propozycje zmian w Statucie PZSzach

Statut PZSzach  - proponowane zmiany

Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 26 X 2022, środa godz. 21.00

Szanowni Państwo, Polski Związek Szachowy ma obowiązek przyjąć sprawozdanie finansowe, które może zatwierdzić tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie Delegatów. Zgodnie z ustawą o sporcie do...

Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 26 IX 2022, poniedziałek, godz. 21.00

Komunikat Organizacyjny NWZD 2022 Proponowany porządek obrad NWZD 2022 Proponowany Regulamin Obrad WZD 2022 Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa Opinia biegłego...

Informacja w sprawie wyborów Prezesa PZSzach

Informujemy, że w terminie statutowym wpłynęło zgłoszenie jednego kandydata na Prezesa PZSzach 1. Radosław Jedynak       zgłoszenie       założenia  programowe

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 17 września 2022

Komunikat Organizacyjny WZD 2022 Proponowany porządek obrad WZD 2022 Proponowany Regulamin Obrad WZD 2022 wzór zgłoszenia kandydata na Prezesa PZSzach 2022 Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Bilans, Rachunek...

Komunikat Nr 2 (informacyjny) NWZD – materiały dla delegatów

W uzupełnieniu Komunikatu Organizacyjnego Nr 1 NWZD zwołanego na dzień 25 września 2021 publikujemy materiały dla delegatów dotyczące spraw ujętych w porządku dziennym Zgromadzenia. ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach – 25 IX 2021 – Komunikat Organizacyjny Nr 1

Proponowany porządek obrad Proponowany Regulamin obrad Projekt Regulaminu Autonomicznych Gremiów Sędziowskich

Regulamin Dyscyplinarny 2021 – projekt

Działając na podstawie zobowiązania nałożonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów we wrześniu 2018 r., przedstawiamy projekt nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach. Zmiany w Regulaminie wynikają również...

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach – 20 VI 2021 – Komunikat Organizacyjny Nr 1

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres sprawozdawczy Rachunek Zysków i Strat 2020 Bilans za rok 2020 Informacja dodatkowa za rok 2020 Komunikat techniczny w sprawie przebiegu Zgromadzenia Instrukcja korzystania z...

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2020 – Materiały dla delegatów

Materiały dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres 17.06.2019 - 20.09.2020 Bilans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Informacja...