Komunikaty WZD

Komunikat Nr 2 (informacyjny) NWZD – materiały dla delegatów

W uzupełnieniu Komunikatu Organizacyjnego Nr 1 NWZD zwołanego na dzień 25 września 2021 publikujemy materiały dla delegatów dotyczące spraw ujętych w porządku dziennym Zgromadzenia. ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach – 25 IX 2021 – Komunikat Organizacyjny Nr 1

Proponowany porządek obrad Proponowany Regulamin obrad Projekt Regulaminu Autonomicznych Gremiów Sędziowskich

Regulamin Dyscyplinarny 2021 – projekt

Działając na podstawie zobowiązania nałożonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów we wrześniu 2018 r., przedstawiamy projekt nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach. Zmiany w Regulaminie wynikają również...

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach – 20 VI 2021 – Komunikat Organizacyjny Nr 1

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres sprawozdawczy Rachunek Zysków i Strat 2020 Bilans za rok 2020 Informacja dodatkowa za rok 2020 Komunikat techniczny w sprawie przebiegu Zgromadzenia Instrukcja korzystania z...

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2020 – Materiały dla delegatów

Materiały dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres 17.06.2019 - 20.09.2020 Bilans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Informacja...

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 50/08/2020 z 19 sierpnia 2020 zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie...

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2019 – Materiały dla delegatów

Przypominamy, że informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być NIEZWŁOCZNIE przekazywane do Biura PZSzach (biuro@pzszach.pl). Informacja powinna zawierać...

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 15/03/2019 z 17 marca 2019 zwołuje Walne Sprawozdawcze...

Materiały uzupełniające dla delegatów na NWZD 16 września 2018

W związku z proponowanym porządkiem dziennym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach publikujemy propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym przedstawione przez p. Mirosława Gnieciaka oraz opinię...

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 czerwca 2018...