Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 26 X 2022, środa godz. 21.00

459
Szanowni Państwo,
Polski Związek Szachowy ma obowiązek przyjąć sprawozdanie finansowe, które może zatwierdzić tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie Delegatów. Zgodnie z ustawą o sporcie do przeprowadzenia takiego głosowania konieczna jest opinia biegłego rewidenta, która wpłynęła do nas dopiero w ubiegłym tygodniu. Podjęliśmy decyzję o jak najszybszym przeprowadzeniu zgromadzenia, ale z uwagi na problemy komunikacyjne związane z koniecznością skutecznego poinformowania wszystkich delegatów, a także poruszane przez niektóre wojewódzkie związki kwestie prawne, związane ze zbyt krótkim terminem ogłoszenia zebrania, podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej daty NWZD na 26 października 2022 roku.
Zarząd PZSzach

Komunikat Organizacyjny NWZD 2022

Proponowany porządek obrad NWZD 2022

Proponowany Regulamin Obrad WZD 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021

Komunikat Organizacyjny NWZD 26 X 2022