Odznaki honorowe PZSzach

Szanowni Państwo,

Szczegółową informację na temat przyznawania odznak znajdą państwo w regulaminie znajdującym się w Kodeksie Szachowym

Wnioski o przyznanie odznak honorowych można składać drogą papierową lub elektroniczną. Po wpłynięciu wniosku do biura, jest on przekazywany do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny, która opiniuje wniosek. Przy pozytywnej opinii komisji, wniosek zostaje przedstawiony Zarządowi PZSzach pod głosowanie.
Zarówno narada Komisji Wyróżnień i Dyscypliny, jak i głosowanie zarządu trwają po kilka dni, a ponadto zarząd prowadzi głosowanie nad jedną uchwałą naraz. Prosimy więc o przesyłanie wniosków z miesięcznym wyprzedzeniem, tj. 30 dni przed planowaną uroczystością wręczenia odznaki honorowej.


WAŻNE: Każdy wniosek o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej winien zawierać potwierdzenie z właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego, że osoba w sprawie ktorej wniosek jest kierowany posiada już Brązową Odznakę Honorową.

Przypominamy, że brązowe odznaki honorowe są przyznawane przez zarządy Wojewódzkich Związków Szachowych