Odznaki honorowe PZSzach

Szanowni Państwo,

Szczegółową informację na temat zasad przyznawania odznak znajdą państwo w Regulaminie nadawania odznak i wyróżnień znajdującym się w repozytorium regulaminów PZSzach.

I. Brązowa Odznaka Honorowa PZSzach

Przyznawana jest przez licencjonowane Wojewódzkie Związki Szachowe.

Wnioski wraz z uzasadnieniem należy kierować do sekretariatu właściwego wojewódzkiego związku na co najmniej 30 dni przed planowanym dniem wręczenia.

II. Srebrna Odznaka Honorowa PZSzach

Przyznawana jest przez Zarząd PZSzach.

Wniosek wraz z uzasadnieniem należy kierować do Biura PZSzach na co najmniej 60 dni przed planowanym dniem wręczenia. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie z właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego o nadaniu Brązowej Odznaki Honorowej PZSzach.

Wniosek opiniowany jest przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach, a następnie przedkładany pod głosowanie Zarządu PZSzach.

III. Złota Odznaka Honorowa PZSzach

Przyznawana jest przez Zarząd PZSzach.

Wniosek wraz z uzasadnieniem należy kierować do Biura PZSzach na co najmniej 60 dni przed planowanym dniem wręczenia.

Wniosek opiniowany jest przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach, a następnie przedkładany pod głosowanie Zarządu PZSzach.

IV. Godność Członka Honorowego PZSzach

Nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

Walne Zgromadzenie rozpatruje wnioski złożone na co najmniej 30 dni przed datą Zgromadzenia skierowane do Zarządu PZSzach za pośrednictwem Biura PZSzach.