Skład Zarządu

GM Radosław Jedynak

Prezes Zarządu

e-mail: r.jedynak@pzszach.pl

Szymon Pieczewski

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych

e-mail: s.pieczewski@pzszach.pl

GM Artur Jakubiec

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego

e-mail/Skype: a.jakubiec@pzszach.pl

Paweł Zaskalski

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego

e-mail/Skype: p.zaskalski@pzszach.pl

IA Aleksander Sokólski

Skarbnik, Członek Zarządu ds. Informatycznych

e-mail/Skype: a.sokolski@pzszach.pl

Robert Siekanka

Członek Zarządu, Departament ds. Prawnych

e-mail/Skype: r.siekanka@pzszach.pl

Krzysztof Góra

Członek Zarządu

e-mail/Skype: k.gora@pzszach.pl

Kamila Kałużna

Członek Zarządu

e-mail/Skype: k.kaluzna@pzszach.pl

Anna Mrozińska

Członek Zarządu

e-mail/Skype: a.mrozinska@pzszach.pl

Łukasz Turlej

Członek Zarządu

e-mail/Skype: l.turlej@pzszach.pl