Skład Zarządu

GM Radosław Jedynak

Prezes Zarządu

e-mail: r.jedynak@pzszach.pl

Szymon Pieczewski

Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych

e-mail: s.pieczewski@pzszach.pl

GM Artur Jakubiec

Wiceprezes Zarządu ds. sportu wyczynowego

e-mail/Skype: a.jakubiec@pzszach.pl

Paweł Zaskalski

Wiceprezes Zarządu ds. sportu powszechnego

e-mail/Skype: p.zaskalski@pzszach.pl

Ewa Kaźmierczak

Wiceprezes Zarządu ds. sportu osób z niepełnosprawnością

e-mail/Skype: e.kazmierczak@pzszach.pl

IA Aleksander Sokólski

Skarbnik, Członek Zarządu ds. informatycznych

e-mail/Skype: a.sokolski@pzszach.pl

Marcin Taboła

Członek Zarządu

e-mail/Skype: m.tabola@pzszach.pl

FA Jarosław Wiśniewski

Członek Zarządu

e-mail/Skype: j.wisniewiski@pzszach.pl

WGM Joanna Majdan

Członek Zarządu

e-mail/Skype: j.majdan@pzszach.pl

Anna Mrozińska

Członek Zarządu

e-mail/Skype: a.mrozinska@pzszach.pl

Kamil Zapałowski

Członek Zarządu

e-mail/Skype: k.zapalowski@pzszach.pl