Komunikaty WZD

Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2019 – Materiały dla delegatów

Przypominamy, że informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być NIEZWŁOCZNIE przekazywane do Biura PZSzach (biuro@pzszach.pl). Informacja powinna zawierać...

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 15/03/2019 z 17 marca 2019 zwołuje Walne Sprawozdawcze...

Materiały uzupełniające dla delegatów na NWZD 16 września 2018

W związku z proponowanym porządkiem dziennym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach publikujemy propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym przedstawione przez p. Mirosława Gnieciaka oraz opinię...

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 czerwca 2018...

Zgłoszenia kandydatów na Prezesa PZSzach

Informujemy, że do Biura PZSzach wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów na Prezesa PZSzach: Radosław Jedynak  -  zgłoszenie i program wyborczy Bartłomiej Korpak   - zgłoszenie   ...