WZD PZSzach 20 września 2020

506

Protokół z WZD 20.09.2020

Lista uchwał przyjętych przez WZD 20.09.2020

Załączniki:

Regulamin obrad

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Sprawozdania na WZD

  1. Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres 17.06.2019 – 20.09.2020
  2. Bilans 2019
  3. Rachunek zysków i strat 2019
  4. Informacja dodatkowa 2019
  5. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2020

Informacja o wynagrodzeniach Członków Zarządu