Informacja o wynagrodzeniach Członków Zarządu

417

Zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 20 września 2020 roku przeprowadzonym w trybie online informujemy o zarobkach członków zarządu Polskiego Związku Szachowego.

 Uchwała nakazuje, aby ujawnić wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji w związku.

 Wynagrodzenia z racji pełnienia funkcji w zarządzie Polskiego Związku Szachowego w 2019 roku wyniosły 0 zł. Żaden członek zarządu nie pobierał z tego tytułu pieniędzy.

 Jeden z członków zarządu Wiceprezes Paweł Zaskalski, odpowiedzialny za sport powszechny pobrał 55 560 zł brutto rocznie w zakresie pracy w biurze. 

 Żaden inny członek zarządu nie pobierał wynagrodzenia w 2019 z tytułu pracy dla Polskiego Związku Szachowego. Niektórzy członkowie zarządu otrzymywali pieniądze np. za dawanie lekcji juniorom lub przysposobienie pedagogów do nauczania szachów w szkole. Te zarobki nie mają nic wspólnego z „wynagrodzeniami członków zarządu”, gdyż nie wiążą się z pracą dla związku, ale z prywatnymi zarobkami i nie powinny być upubliczniane.