Regulaminy 2020

5219
L.p. Nazwa
I. Ogólne
1.1 Statut PZSzach
1.2 Regulamin ewidencyjny
1.3 Regulamin klasyfikacyjny
1.4 Regulamin licencyjny     Tabela 1
1.5 System Krajowego Współzawodnictwa Sportowego
1.6 Regulamin dyscyplinarny
1.7 Regulamin klasyfikacji sportowej (nadawania klas sportowych)
1.8 Regulamin stosowania punktacji pomocniczych w rozgrywkach turniejowych PZSzach (przyjęty 08.02.2020)
II. 18+
2.1 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga   załączniki 1,2,3
2.2 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski – I liga (przyjęty 08.02.2020)
2.3 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski – II liga (przyjęty 08.02.2020) aneks do regulaminu DMP – II liga
2.4 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski
2.5 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet
2.6 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach szybkich
2.7 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach szybkich
2.8 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach szybkich
2.9 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
2.10 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych
2.11 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych
2.12 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych
2.13 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów 65+
2.14 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20
III. Juniorzy, młodzicy i młodsi
3.1 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów zał. nr 1 (doc) zał. nr 2 (doc)
3.2 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18
3.3 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14
3.4 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10
3.5 Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski do lat 8
3.6 Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6 i 7
3.7 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich
3.8 Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych
3.9 Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim
3.10 Regulamin Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików
3.11 Zasady współzawodnictwa sportowego w ramach SSM MSiT
3.12 Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół kl. I-III „Edukacja przez Szachy w Szkole”
3.13 Regulamin Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 7,9,11,13,15,17
3.14 Regulamin Młodzieżowej Akademii Szachowej
Zasady powołań
IV. Kadry
4.1 Regulamin Kadry Narodowej
4.2 Regulamin Kadry Narodowej Juniorów
4.3 Regulamin Kadry Narodowej Solvingu
4.4 Regulamin Kadry Narodowej w Szachach Korespondencyjnych
V. Wyróżnienia i patronaty
5.1 Regulamin nadawania honorowych godności i wyróżnień
5.2 Regulamin przyznawania Hetmanów
5.3 Regulamin odznaki „Przyjaciel Szachów”
5.4 Regulamin patronatu PZSzach
5.5 Regulamin patronatu Prezesa PZSzach
5.6 Regulamin plebiscytu SMS