Hetmany

Hetmany to statuetki przyznawane przez Polski Związek Szachowy, które mają za zadanie w sposób szczególny wyróżnić sukcesy i zasługi środowiska szachowego w Polsce. Podsumowują miniony rok kalendarzowy. Mogą być przyznane za wyniki sportowe, osiągnięcia w działalności szachowej, a także wieloletni wkład w rozwój i popularyzację szachów. Gala wręczenia Hetmanów odbywa się zwykle podczas uroczystego rozpoczęcia Lotto Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.

Hetmany mogą być przyznane w następujących kategoriach:

 • Zawodnik roku
 • Zawodniczka roku
 • Trener roku
 • Sędzia roku
 • Sponsor roku
 • Organizator roku
 • Klub roku
 • Dziennikarz roku
 • Nagroda specjalna
 • Całokształt
 • Nauczyciel Roku w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Uprawnieni do zgłaszania wniosków są:

 • członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego
 • Wojewódzkie Związki Szachowe
 • członkowie Komisji ds. Promocji Polskiego Związku Szachowego
 • kluby szachowe będące członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego
 • pracownicy biura Polskiego Związku Szachowego
 • w kategorii Nauczyciel Roku koordynatorzy Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” jak również wojewódzcy koordynatorzy Projektu oraz Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół, które uczestniczą w Projekcie

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać

 • na adres e-mail biura Polskiego Związku Szachowego: biuro@pzszach.pl
 • W przypadku kategorii Nauczyciel Roku wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres e-mail: szachywszkole@pzszach.pl