Hetmany 2015

2122
Hetmany 2015 – rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków ze zgłoszeniami kandydatur do otrzymania statuetek Hetmana za 2015 rok. Gala wręczenia Hetmanów odbędzie się podczas uroczystego rozpoczęcia Lotto Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w dniu 30 marca 2016 roku w Poznaniu, w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego.Hetmany to statuetki przyznawane przez Polski Związek Szachowy, które mają za zadanie w sposób szczególny wyróżnić sukcesy i zasługi środowiska szachowego w Polsce. Podsumowują miniony rok kalendarzowy. Mogą być przyznane za wyniki sportowe, osiągnięcia w działalności szachowej, a także wieloletni wkład w rozwój i popularyzację szachów.

Hetmany mogą być przyznane w następujących kategoriach:

Zawodnik roku
Zawodniczka roku
Trener roku
Sędzia roku
Sponsor roku
Organizator roku
Klub roku
Dziennikarz roku
Nagroda specjalna
Całokształt
Nauczyciel Roku w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Uprawnieni do zgłaszania wniosków są:

* członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego
* Wojewódzkie Związki Szachowe
* członkowie Komisji ds. Promocji Polskiego Związku Szachowego
* kluby szachowe będące członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego
* pracownicy biura Polskiego Związku Szachowego

** w kategorii Nauczyciel Roku koordynatorzy Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” jak również wojewódzcy koordynatorzy Projektu oraz Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół, które uczestniczą w Projekcie

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych i Komunikacji Adama Dzwonkowskiego: adam.dzwonkowski@outlook.com oraz na adres e-mail biura Polskiego Związku Szachowego: biuro@pzszach.org.pl.W przypadku kategorii Nauczyciel Roku wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres e-mail: szachywszkole@pzszach.org.pl

Wnioski przyjmowane są do dnia 13 stycznia 2016 roku i są do pobrania tutaj.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HETMANÓW

 

1. Przyznawanie hetmanów

1.1. Hetmany mogą być przyznane za wyniki sportowe, osiągnięcia w działalności w danym roku, a także za wieloletni wkład w rozwój i popularyzację szachów.

1.2. Hetmany mogą być przyznane w następujących kategoriach:

Zawodnik roku
Zawodniczka roku
Trener roku
Sędzia roku
Sponsor roku
Organizator roku
Klub roku
Dziennikarz roku
Nagroda specjalna
Całokształt
Nauczyciel Roku w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

1.3. Prawo zgłaszania wniosków mają członkowie Zarządu Polskiego Związku Szachowego, Wojewódzkie Związki Szachowe, członkowie Komisji ds. Promocji PZSzach, pracownicy biura PZSzach oraz kluby sportowe, będące członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego. W kategorii Nauczyciel Roku koordynatorzy Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole jak również wojewódzcy koordynatorzy Projektu oraz Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół którzy uczestniczą w Projekcie.

1.4. Hetmany nadawane są przez Kapitułę Hetmanów, w skład której wchodzą: członkowie zarządu Polskiego Związku Szachowego, Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Szachowego, Prezesi wojewódzkich związków szachowych oraz byli Prezesi Polskiego Związku Szachowego.

1.5. Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie ogłoszona na stronie internetowej Polskiego Związku Szachowego www.pzszach.org.pl

1.6. Wręczenie statuetek następuje podczas ważnej imprezy szachowej podsumowującej oceniany rok (pod koniec ocenianego roku lub na początku nowego roku, w stosunku do ocenianego). O wyborze imprezy decyduje Kapituła.

1.7. Hetman za Całokształt może być przyznany tej samej osobie tylko jeden raz.

Adam Dzwonkowski

Wiceprezes ds. Międzynarodowych i Komunikacji

Piotr Murdzia

Sekretarz Generalny