Kolegium Sędziów

Skład Komisji

Przewodniczący:

IA Andrzej Irlik
Kontakt: airlik@poczta.onet.pl,
tel. 509 740890

Członkowie:

IA Agnieszka Brustman
Kontakt: abrustman@gmail.com,
tel. 664 303892
IA Zenon Chojnicki
Kontakt: zenonchojnicki@gmail.com,
tel. 608 299128
IA Maciej Cybulski
Kontakt: m.cybulski@pzszach.pl,
tel. 889 539628
IA Andrzej Filipowicz
Kontakt: filipowicz38@gmail.com,
tel. 502 091726
IA Magdalena Judek
Kontakt: m.judek@gmail.com,
tel. 502 409794
IA Aleksander Sokólski
Kontakt: a.sokolski@pzszach.pl,
tel. 883 976476

Komunikaty Komisji