Kolegium Sędziów

Skład Kolegium

Zarząd komisaryczny

IA Aleksander Sokólski
Kontakt: a.sokolski@pzszach.pl
tel. 

Przewodniczący:

Kontakt:
tel. 

Członkowie:

Kontakt:
tel.
Kontakt:
tel.
Kontakt:
tel.
Kontakt:
tel.
Kontakt:
tel.
Kontakt:
tel.

Komunikaty Komisji

Archiwum

IA Andrzej Irlik – Przewodniczący

IA Agnieszka Brustman
IA Zenon Chojnicki
IA Maciej Cybulski
IA Magdalena Judek
IA Andrzej Filipowicz
IA Aleksander Sokólski