Centralny Kurs Sędziowski 2024

1410

CENTRALNY KURS SĘDZIOWSKI

I. ORGANIZATOR
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego

II. TERMIN I MIEJSCE KURSU
Centralny Kurs Sędziowski zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w dniach 21-23.06.2024.
Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stabilnego łącza internetowego oraz posiadania sprzętu pozwalającego na uczestniczenie w wideokonferencji, w szczególności kamery i mikrofonu.

Harmonogram zajęć:
Piątek 21.06.2024: godz. 20:00 – spotkanie organizacyjne
Sobota 22.06.2024: 9:30-14:30 i 16:00 – 19:45
Niedziela 23.06.2024: 9:30 – 14:30 oraz w godz. 16:00 – 18:00 egzamin
Termin poprawkowy egzaminu zostanie ustalony i podany w terminie późniejszym.

III. UCZESTNICTWO
W kursie mogą wziąć udział sędziowie klasy drugiej oraz klasy pierwszej spełniający następujące wymagania:
a) Staż wymagany dla kandydata na sędziego klasy pierwszej:
sędziowanie minimum czterech turniejów szachowych, w tym przynajmniej dwóch turniejów rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe, co najmniej w jednym pełniąc funkcję sędziego głównego;
b) Staż wymagany dla kandydata na sędziego klasy państwowej:
sędziowanie łącznie minimum sześciu turniejów szachowych, w tym minimum trzech pełniąc funkcję sędziego głównego, w tym sędziowanie trzech turniejów rozgrywanych tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe, co najmniej w jednym pełniąc funkcję sędziego głównego;
c) wymagane turnieje zgodnie z pkt a) lub b) muszą być rozegrane po uzyskaniu aktualnie posiadanej klasy sędziowskiej oraz w ciągu ostatnich 4 lat
d) posiadać licencję sędziowską (Centralny Rejestr PZSzach),
e) posiadać opłaconą roczną składkę sędziowską na 2024 r. (Centralny Rejestr PZSzach),
f) posiadać co najmniej drugą kategorię szachową (Centralny Rejestr PZSzach).

IV. WARUNKI FINANSOWE
Warunkiem udziału w kursie jest wniesienie opłaty za kurs zgodnie z KOF PZSzach w wysokości:
a) kandydat na sędziego klasy państwowej 300 zł,
b) kandydat na sędziego klasy pierwszej 250 zł.
Nr konta Polskiego Związku Szachowego: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 Tytuł wpłaty: centralny kurs sędziowski + nazwisko i imię

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2024 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego https://forms.office.com/e/66vgjVNxXv do lub w drodze wyjątku mailowo: a.sokolski@pzszach.pl załączając następujące informacje: Imię i nazwisko, ID-CR i wykaz sędziowanych turniejów (nazwa, data, tempo gry, link do serwisu turniejowego) spełniających kryteria z pkt. III. oraz potwierdzenie dokonania opłaty za kurs.

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach
IA Aleksander Sokólski