Materiały Szkoleniowe dla sędziów

703

Polski Związek Szachowy przygotował serię materiałów szkoleniowych dla sędziów, co tydzień na naszej stronie opublikowane zostaną kolejne materiały. Zapraszamy wszystkich sędziów, bez względu na klasę sędziowską, na zapoznanie się z tymi cennymi materiałami!

  1. Przepisy Fair Play – IA Tomasz Delega
  2. Turnieje internetowe – IA Tomasz Delega
  3. Obliczenia rankingowe PZSzach – IA Aleksander Sokólski
  4. Tytuły międzynarodowe – IA Aleksander Sokólski
  5. Przepisy gry w pigułce – IA Magdalena Judek