Komisja Komunikacji

Skład Komisji Komunikacji

Przewodniczący

Artur Czyż

Członkowie

Mateusz Bartel – podkomisja ds. Mata

Piotr Kaim – podkomisja ds. Mata

Aleksander Sokólski – podkomisja ds. mediów elektronicznych