Międzynarodowy Festiwal Szachowy Adolfa Anderssena Wrocław, 8-15 VIII 2024

766

Komunikat w pliku PDF:

Międzynarodowy Festiwal Szachowy
im. Adolfa Anderssena

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia

Wrocław, 8.08.2024 – 15.08.2024

Organizatorzy i Partnerzy

  • Dolnośląski Związek Szachowy
  • Fundacja im. Adolfa Anderssena
  • Klub Sportowy AZS Wratislavia
  • Patronat Polskiego Związku Szachowego

Sala gry

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ w Zajezdni Dąbie
Adres: Tramwajowa 1-3, 51-621 Wrocław  maps.app.goo.gl/yCzFcJ4VTPGsDF3y6

Strona internetowa Festiwalu:   www.chessinwroclaw.org

Grupy turniejowe

Turniej i Termin Warunki uczestnictwa Tempo gry
Liczba rund
Wpisowe
Wrocław OPEN A
8-14.08.2024
ELO > 2100,
Zawodnicy z ELO 2000-2099
pod warunkiem wpłaty podwyższonego wpisowego
90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
240 PLN
320 PLN dla zaw. z ELO 2000-2099
Wrocław OPEN B
8-14.08.2024
Ranking FIDE 1800-2100,
Zawodnicy z ELO 1700-1799
pod warunkiem wpłaty podwyższonego wpisowego
90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
180 PLN
240 PLN dla zaw. z ELO 1700-1799
Wrocław OPEN C
8-14.08.2024
Ranking FIDE < 1800
lub brak rankingu FIDE
90’/40+15’+30’’/pos.
9 rund
160 PLN
GRUPA D
Weekendowy
FIDE OPEN

10-11.08.2024
Ranking PZSzach >= 1600
ranking FIDE < 1800
30’+30’’/pos.
7 rund
120 PLN
GRUPA E
„Drugi Krok”

10-11.08.2024
Ranking PZSzach
1200-1400

(zawodnicy z IV lub V kat., zawodniczki z IV lub III kat.)
30’+30’’/pos.
7 rund
90 PLN
GRUPA F
„Pierwszy Krok”
 10.08.2024
Ranking PZSzach
do 1200

(zawodnicy bez kategorii
lub z V kat. szachową)
20’+10’’/pos.
6 rund
60 PLN
Blitz Anderssena
& Party na Przystani 14.08.2024 (od 18:00)
Bez ograniczeń wiekowych i rankingowych 3’+2’’/pos.
9 rund
60 PLN
Memoriał Adolfa Anderssena 15.08.2024 Bez ograniczeń wiekowych i rankingowych 10’ + 5’’/pos.
9 rund
80 PLN

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM są zwolnieni z wpisowego.
Arcymistrzów zapraszamy do indywidualnego kontaktu w celu uzgodnienia warunków startu.

Nagrody

Miejsce Memoriał Anderssena OPEN A OPEN B OPEN C
I 2000 PLN 6000 PLN 2500 PLN 1500 PLN
II 1500 PLN 4000 PLN 2000 PLN 1000 PLN
III 1000 PLN 3000 PLN 1500 PLN 800 PLN

Wysokość pozostałych nagród zostanie podana przed 4. rundą turnieju.

Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców w klasyfikacjach dodatkowych, zgodnie z poniższą tabelą, pod warunkiem udziału min. 4 zawodników w danej klasyfikacji.

  Memoriał Anderssena OPEN A OPEN B OPEN C
Kobiety 200 PLN 400 PLN 300 PLN 300 PLN
Seniorzy 60+ 200 PLN 400 PLN 300 PLN 300 PLN
Juniorzy U18 200 PLN 400 PLN
Juniorzy U14 200 PLN 300 PLN 300 PLN
Nagrody rankingowe ELO 2001-2200: 150 PLN
ELO 1801-2000: 150 PLN
ELO 1601-1800: 150 PLN
ELO 1400-1600: 150 PLN
Bez ELO: 150 PLN
ELO <= 2200:
400 PLN
ELO <= 1900:
300 PLN
ELO <= 1600:
300 PLN

W każdym turnieju nagrodzonych zostanie 10% startujących.

Nagrody w wysokości co najmniej 500 PLN zostaną wypłacone przelewem w terminie jednego dnia roboczego po zakończeniu turnieju.

Nagrody zostały podane w kwotach brutto. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody powyżej 2000 PLN są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Przepisy turniejowe

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 min.
Przez cały czas trwania partii zawodnikom nie wolno posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych, nieautoryzowanych przez sędziego.  Przed rundą wyłączone telefony komórkowe można zdeponować.

Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE: Memoriał Adolfa Anderssena (szachy szybkie),
Wrocław OPEN A, Wrocław OPEN B, Wrocław OPEN C, Weekendowy FIDE OPEN.

Zawodnik ma prawo skorzystać z dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7.
Fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
Z opcji tej nie mogą skorzystać osoby korzystające z warunków specjalnych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na stronie www.chessinwroclaw.org lub mailem info@chessinwroclaw.org

Terminy zgłoszeń i wpłaty wpisowego:

  • 31.07.2024 – do turniejów Wrocław OPEN A, Wrocław Open B i Wrocław Open C
  • 8.08.2024 – do Grupy D Weekendowy FIDE OPEN, Grupy E „Drugi Krok” i Grupy F „Pierwszy Krok”
  • 13.08.2024  do Memoriału Adolfa Anderssena

Wpisowe płatne po terminie lub gotówką w biurze Festiwalu jest wyższe o 30 PLN.

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone po opłaceniu wpisowego i odznaczeniu tego faktu na liście startowej.

Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach startowych, nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym przypadku należy zgłosić się do biura przed terminem zamknięcia list startowych.

Konto do wpłat:
Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 88 1600 1462 1084 8379 4000 0002 (BNP Paribas S.A.).

Zakwaterowanie

Organizator proponuje zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Przyrodniczego.
Odległość sali gry od miejsca zakwaterowania ok. 1km.

Koszt zakwaterowania w dn. 8-14.08.2024 Koszt przedłużenia
pobytu o dodatkową dobę
Pokój 1-osobowy 780 PLN / pokój 130 PLN / pokój
Pokój 2-osobowy 1020 PLN / pokój 170 PLN / pokój

Akademik w wysokim standardzie, przechodził w ostatnim okresie modernizację.
Węzeł sanitarny w module (na 2 pokoje). W module znajduje się również kuchnia.
Na terenie akademika jest dostęp do sieci WiFi.

W celu rezerwacji zakwaterowania prosimy o kontakt mailowy info@chessinwroclaw.org
oraz wpłatę należności za pobyt przed dniem przyjazdu na konto:
Dolnośląski Związek Szachowy, nr konta 88 1600 1462 1084 8379 4000 0002 (BNP Paribas S.A.).

Harmonogram Festiwalu

Wrocław OPEN A  |  Wrocław OPEN B | Wrocław OPEN C

 Czwartek, 8.08.2024 15:00 Zamknięcie list startowych
16:30 Otwarcie Festiwalu i Runda 1
Piątek, 9.08.2024 10:00 Runda 2
16:30 Runda 3
Sobota, 10.08.2024 16:30 Runda 4
Niedziela, 11.08.2024 16:30 Runda 5
Poniedziałek, 12.08.2024 10:00 Runda 6
16:30 Runda 7
Wtorek, 13.08.2024 16:30 Runda 8
Środa, 14.08.2024 10:00 Runda 9
15:00 Zakończenie
od godz. 18:00 Party na Przystani & Blitz Anderssena

Grupa D – Weekendowy FIDE OPEN | Grupa E – „Drugi Krok”

Sobota, 10.08.2024 8:40 Zamknięcie listy startowej
9:00 Otwarcie Turnieju
9:00 – ok. 16:00 Rundy 1-4
Niedziela, 11.08.2024 9:00 – ok. 15:30 Rundy 5-7
ok. 15:30 Zakończenie Turnieju

Grupa F – „Pierwszy Krok”

Sobota, 10.08.2024 8:40 Zamknięcie listy startowej
9:00 Otwarcie Turnieju
9:00– ok. 15:30 Rundy 1-6
ok. 15:30 Zakończenie Turnieju

Memoriał Adolfa Anderssena

Czwartek, 15.08.2024
(Święto Wojska Polskiego)
10:00 Zamknięcie listy startowej
10:10 Otwarcie Memoriału
10:15-16:30 Memoriał Anderssena – rundy 1-9
ok. 16:30 Zakończenie Festiwalu

Postanowienia końcowe

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów filmowych, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.