Komisja Szachów Korespondencyjnych

Skład Komisji Szachów Korespondencyjnych

Przewodniczący

Tomasz Stefaniak

Z-ca przewodniczącego, delegat Polski do ICCF

Mariusz Wojnar

Sekretarz

Marta Orłowska

Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji

Wojciech Krzyżanowski

Koordynator Rozgrywek Drużynowych

Rafael Pierzak

Rzecznik Dyscyplinarny

Jarosław Choina

Przewodniczący Zespołu Sędziów

Mariusz Wojnar

 

Oficjalna strona Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach

Oficjalna strona ICCF

Serwer ICCF