Komisja Kompozycji

Skład Komisji Kompozycji

Przewodniczący
GM Waldemar Tura
Członkowie
GM Jan Rusinek
Mistrz krajowy Stefan Parzuch
GM Piotr Murdzia