Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 – komunikat

1135

(02.06.2017)

Pion Młodzieżowy w porozumieniu z szefem wyszkolenia przyznał nominacje na tegoroczne Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów następującym zawodnikom:

Drużyna męska I

 1. Igor Janik
 2. Szymon Gumularz
 3. Kamil Nowak
 4. Jakub Kosakowski

Drużyna męska II

 1. Mikołaj Tomczak
 2. Paweł Teclaf
 3. Oskar Ogłaza
 4. Kosma Pacan-Milej

Drużyna kobieca I

 1. Oliwia Kiołbasa
 2. Anna Kubicka

Drużyna kobieca II

 1. Alicja Śliwicka
 2. Julia Antolak

Powyższe nominacje wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego. Kolejność szachownic będzie w gestii powołanych na tę imprezę trenerów.

————————————–

(30.05.2017)

Tegoroczne Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 odbędą się w dniach 16-24 sierpnia w Rymanowie Zdroju.

Polski Związek Szachowy podjął decyzję o wystawieniu 2 drużyn kobiecych (po 2 zawodniczki) oraz 2 drużyn męskich (po 4 zawodników). Dofinansowanie obu drużyn kobiecych oraz I drużyny męskiej na poziomie 100% kosztów, II drużyna męska będzie dofinansowana do 50% kosztów.

Nazwiska nominowanych zawodników do ww. drużyn zostaną podane najpóźniej do 5 czerwca br.

Do zawodów będzie dodatkowo dopuszczona na własny koszt reprezentacja z Podkarpacia, co jest ukłonem dla zawodników oraz środowiska szachowego tego regionu, na którym odbywają się DMEJ.

O możliwości wystawienia większej ilości drużyn na koszt własny będziemy mogli Państwa poinformować dopiero po 15 czerwca br, czyli po ostatecznym terminie zgłoszeń do zawodów,  gdy wyjaśni się dostępność wolnej przestrzeni na sali gry.

Względem takich drużyn Polski Związek Szachowy zastosuje jednak pewien minimalny wymóg, aby wszyscy zawodnicy byli tegorocznymi finalistami MPJ. W przypadku większego zainteresowania niż liczba miejsc do każdej grupy pierwszeństwo będą posiadały drużyny z największą sumą rankingową podstawowych zawodników.

Strona zawodów >>> http://www.eytcc2017.pl/pl/