Komisja ds. Wydawnictw

Skład Komisji

Przewodniczący:

FM Paweł Dudziński
Kontakt
e-mail: p.dudzinski@pzszach.pl

Członkowie:

Tomasz Lissowski
Kontakt
e-mail:
Jerzy Moraś
Kontakt
e-mail:

Komunikaty Komisji