Komunikat w sprawie „Mata” i książki „Szachy wojenne 1914-1918”

849

Szanowni Państwo, Drodzy Szachiści,

Prezesi i działacze Zarządu Polskiego Związku Szachowego, a także redaktorzy „Mata” już od kilku lat zastanawiają się nad optymalną strategią promowania oraz sprzedaży naszego czasopisma.

„Mata” nie kupuje taka liczba czytelników, jaka zapewniłaby jego rentowność. W związku z tym przed rokiem pojawił się pomysł zastąpienia wersji papierowej „Mata” – e-Matem. Opór znacznej części środowiska (przeprowadzone zostały ankiety) oraz większości członków Zarządu zablokował ten pomysł. Sytuacji wszakże to nie naprawiło.

W grudniu 2018 roku doszło do kolejnego głosowania w Zarządzie PZSzach dotyczącego „Mata”. Tym razem na szali była jego całkowita likwidacja lub też wdrożenie planu oszczędnościowego, który zaproponowali: redaktor czasopisma Tomasz Makowski oraz niżej podpisany. Wniosek o wdrożenie planu oszczędnościowego został przyjęty przewagą zaledwie jednego głosu, co obrazuje, jak poważna jest sytuacja.

W naszej opinii założony przez czołowych polskich arcymistrzów „Mat” stanowi dużą wartość dla środowiska, jednakże bez Państwa pomocy w zakresie propagowania czasopisma lub chociażby kupna egzemplarza na własne potrzeby, utrzymanie go na rynku może się okazać od roku 2020 niemożliwe. Prosimy zatem o wsparcie „Mata” w bieżącym roku!

Najważniejsze punkty planu oszczędnościowego dla „Mata” na rok 2019:

1) Zmieniona zostanie drukarnia oraz sposób dystrybucji „Mata”, co pozwoli na odczuwalne zredukowanie kosztów;

2) „Mat” stanie się dwumiesięcznikiem (dotychczas wychodził co 1,5 miesiąca). Oznacza to, że obecnie ukaże się sześć numerów, zamiast dotychczasowych ośmiu. W bieżącym roku redaktor naczelny zapowiedział także regularną terminowość w ukazywaniu się czasopisma;

3) Nieznacznie podniesiona zostanie cena za egzemplarz z 9,90 zł na 11,90 zł. Jest to pierwsza podwyżka ceny „Mata” w historii, dlatego mamy nadzieję, iż spotka się ona ze zrozumieniem. Cena za sześć numerów w prenumeracie wyniesie 60 zł, zaś dla klubów i instytucji cztery prenumeraty będą w cenie trzech (wysłanych pod ten sam adres). Informacje dla zainteresowanych: http://mat.pzszach.pl/index.php/2018/02/27/prenumerata/. Zachęcamy również do zamieszczania reklam w „Macie”;

4) Zniknie kosztowna równoległa wersja elektroniczna „Mata”, z której korzystał dotychczas zaledwie jeden czytelnik.

„Szachy wojenne 1914-1918. Drogi do niepodległości”

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pod koniec grudnia 2018 roku, staraniem moim, a także Przewodniczącego Komisji Historycznej Polskiego Związku Szachowego Tomasza Lissowskiego, ukazała się książka „Szachy wojenne 1914-1918. Drogi do niepodległości”.

Przedmowę napisał Prezes Polskiego Związku Szachowego arcymistrz Radosław Jedynak. Publikacja zawiera opowiadanie „Turniej” Marka Szalszy, którego akcja rozgrywa się podczas fikcyjnych zawodów szachowych z udziałem Niemców, Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej.

Na okładce znajduje się grafika „Szachy w gazie bojowym” Zygmunta Nasiółkowskiego z 2017 r., opracowana przez artystę specjalnie na potrzeby „Szachów wojennych”. Jest to przerobiona akwaforta Otto Dixa pt. „Sturmtruppe geht unter Gas vor” (1924).

Charakter książki można określić jako faktograficzny. Sporo w niej tabel, wyników, dat i liczb. Jednakże ma też kilku swoich głównych bohaterów, do których zaliczyłbym: mistrzów międzywojnia – „niekoronowanego króla” Akiwę Rubinsteina, poetę i arcymistrza w jednej osobie Sawielija Tartakowera, genialnego problemistę Dawida Przepiórkę, zapomnianego Mojżesza Łowckiego; zmarłych w latach 20. XX wieku Józefa Dominika i Aleksandra Flamberga; szachistów i działaczy lokalnych, jak pochodzącego z rodziny o patriotycznych tradycjach Adama Żuk-Skarszewskiego, malarza Ludomira Benedykowicza, który stracił obie dłonie podczas Powstania Styczniowego, Jana Kleczyńskiego i Kazimierza Wasilewskiego – organizatorów widowiska „żywych szachów” w Warszawie w 1917 roku, czy wreszcie Chaima Janowskiego z Łodzi, którego brat Dawid rywalizował przez pewien czas z Emanuelem Laskerem o miano najsilniejszego szachisty świata. Dużo miejsca poświęciłem też wojennym peregrynacjom małego Szmulika Rzeszewskiego z Ozorkowa – późniejszego reprezentanta USA i pretendenta do tytułu championa globu, znanego jako Samuel Reshevsky. Jeden z rozdziałów poświęcony jest opisaniu szachowych aktywności najwyższej rangi oficjeli i wojskowych dwudziestolecia międzywojennego na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, gen. Kazimierzem Sosnkowskim, czy Prezydentem RP na Uchodźstwie Władysławem Raczkiewiczem.

Zainteresowane kupnem książki osoby zapraszam do kontaktu (cena 60 zł, do końca lutego w promocji: darmowa wysyłka na terenie kraju oraz autograf autora).

Z wyrazami szacunku!

Paweł Dudziński

Członek Zarządu PZSzach
ds. Wydawnictw i Historii Szachów
tel. 698 205 280
pawel-dudzinski@tlen.pl
p.dudzinski@pzszach.pl