Zasady przeprowadzania wyborów delegatów przez Wojewódzkie Zebrania Wyborcze przyjęte 16 czerwca 2024 r.

25

Zasady przeprowadzania wyborów delegatów przez Wojewódzkie Zebrania Wyborcze przyjęte 16 czerwca 2024 r.

Wzór protokołu/uchwały z przeprowadzonych wyborów delegatów:   pdf     docx

Zasady wyboru delegatów przez Wojewódzkie Zebrania Wyborcze członków PZSzach
Wzór dokumentu ws wyboru delegatów w województwie 2024