Uchwała nr 83/12/2023

85

Uchwała nr 83/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił:

1. przyjąć nowy Regulamin Ewidencyjny PZSzach.

2. Upoważnić Biuro PZSzach do dokonania zmian w formularzach ewidencyjnych.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.