Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach – 20 VI 2021 – Komunikat Organizacyjny Nr 1

1761

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres sprawozdawczy

Rachunek Zysków i Strat 2020

Bilans za rok 2020

Informacja dodatkowa za rok 2020

Komunikat techniczny w sprawie przebiegu Zgromadzenia

Instrukcja korzystania z portalu do głosowań  Referencje Ministerstwa ds. Sportu

Komunikat Organizacyjny WZD 2021
Porządek obrad WZD 2021
Regulamin obrad WZD 2021

 

Statut PZSzach