Uchwała nr 9/02/2021

86

Uchwała nr 9/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zamówień PZSzach.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin Zamówień PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.