Uchwała nr 74/11/2019

57

Uchwała nr 74/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Ewidencyjnego PZSzach.

Zarząd PZSzach przyjął nowy Regulamin Ewidencyjny PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA.