Protokoły zebrań Zarządu PZSzach 2019

844

Protokół z Zebrania Zarządu PZSzach w dn. 10 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1 – Protokół z zebrania Zarządu z dn. 7 września 2019 r.
Załącznik Nr 2 – Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2020
Załącznik Nr 3 – Regulamin Ewidencyjny PZSzach
Załącznik Nr 4 – Regulamin Licencyjny PZSzach        Tabela 1
Załącznik Nr 5 – Kalendarz Imprez PZSzach na rok 2020
Załącznik Nr 6 – Regulamin premiowania i nagradzania pracowników PZSzach

Protokół z Zebrania Zarządu PZSzach w dn. 7 września 2019 r.

Protokół z Zebrania Zarządu PZSzach w dn. 15 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres 10.06.2018-16.06.2019
Załącznik Nr 2 – Bilans za 2018 r.
Załącznik Nr 3 – Rachunek zysków i strat za 2018 r.
Załącznik Nr 4 – Informacja dodatkowa za 2018 r.

Protokół z Zebrania Zarządu PZSzach w dniu 17 marca 2019 r.

Załącznik Nr 1 –  Protokół z Zebrania Zarządu w dn. 18 listopada 2018 r.
Załącznik Nr 2 –  Regulamin przyznawania Hetmanów
Załącznik Nr 3 –  Regulamin plebiscytu SMS