Komunikat Organizacyjny Nr 3 WZD – proponowane zmiany w Statucie

577

Komunikat Organizacyjny Nr 3 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach

zwołanego na 10 czerwca 2018 r.

Zarząd Polskiego Związku Szachowego, w związku z pkt. 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego zwołanego na dzień 10 czerwca 2018 r., niniejszym publikuje zestawienie proponowanych zmian Statutu Polskiego Związku Szachowego (tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 18 czerwca 2016 roku) oraz tekst jednolity Statutu po uwzględnieniu poprawek.

Proponowane zmiany Statutu PZSzach wraz z uzasadnieniem i tekstem jednolitym (25 maja 2018)

Wszelkie wnioski dotyczące proponowanych zmian lub wprowadzenia innych zmian powinny być zgłoszone na piśmie (mailowo) na adres biuro@pzszach.pl.  Zgłoszone propozycje zostaną niezwłocznie opublikowane, wraz z podaniem autora, jako uzupełnienie niniejszego komunikatu oraz złożone do porządku obrad WZD 2018.

Propozycja zgłoszona przez Dolnośląski Związek Szachowy