Propozycja zgłoszona przez Dolnośląski Związek Szachowy

126

wpłynęło 07 czerwca 2018 r.

Proponuję zmianę poprawki: XIV.
ZMIANA §24 UST 2 PKT B STATUTU

(b)
za każdą rozpoczętą dziesiątkę członków zwyczajnych PZSzach,mających siedzibę w danym  województwie  przysługuje  jeden  mandat  dodatkowy.
Liczba  członków zwyczajnych PZSzach, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ustalana będzie na podstawie stanu ewidencji PZSzach na dzień 1 stycznia danego roku.

na

PROPONOWANA TREŚĆ§24 ust. 2 pkt b):

za każdą rozpoczętą dziesiątkę członków zwyczajnych PZSzach,mających siedzibę w danym  województwie  przysługuje  jeden  mandat  dodatkowy.
Liczba członków zwyczajnych PZSzach, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ustalana będzie na podstawie stanu ewidencji PZSzach na ostatni dzień miesiąca, w którym ogłoszono termin najbliższego WZD.

UZASADNIENIE: Uwzględnienie następujących w ciągu roku zmian w ewidencji PZSzach, równorzędne traktowanie wszystkich członków zwyczajnych, realne odzwierciedlenie w ilości mandatów ewidencyjnego stanu członków zwyczajnych w najbliższym okresie poprzedzającym WZD.

Dominik Kulaś

Dolnośląski Związek Szachowy – Prezes