Sprawozdania merytoryczne i finansowe PZSzach za 2015 rok

150

W dniu 20 czerwca 2015 roku podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia delegaci zatwierdzili sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu Polskiego Związku Szachowego za 2015 rok.

Bilans 2015
Informacja dodatkowa
Raport i opinia
Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarzadu PZSzach 2015-2016
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PZSzach 2015-2016 (uzupełnienie)