Uchwała nr 91/12/2019

4

Uchwała nr 91/12/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowej Akademii Szachowej

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin Młodzieżowej Akademii Szachowej.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.