Komisja Ofertowa

Skład Komisji

Przewodniczący:

Kontakt:

Członkowie:

Komunikaty Komisji

Konkurs ofert na imprezy z kalendarza centralnego PZSzach na rok 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert 2023 Lista imprez i warunki brzegowe Kryteria ocen 2023 Regulamin Komisji Ofertowej Wzór oferty

Archiwum

Członkowie:

Michał Bartel – sekretarz
Andrzej Szewczak