Komisja Etyki

Skład Komisji

Przewodnicząca:

WGM Hanna Ereńska-Barlo
Kontakt
e-mail: hanna.erenska@gmail.com
tel. 505134144

Wiceprzewodniczący:

IA Ulrich Jahr
Kontakt
e-mail: ulrich@logonet.com.pl

Członkowie:

IM Jan Przewoźnik
Kontakt
e-mail: jp@janprzewoznik.pl
Janusz Siekański
Kontakt

Konsultant:

GM Włodzimierz Schmidt
Kontakt
e-mail: wlodzimierz.schmidt@gmail.com

Komunikaty Komisji