Komisja ds. Promocji

Skład Komisji

Przewodnicząca:

Jagoda Gołek-Schild

Członkowie:

Ewa Przeździecka
Piotr Nguyen
Michał Bartel

Komunikaty Komisji