Uchwała nr 51 / 06 / 2024

64

Uchwała nr 51 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie wyznaczenia obserwatora na Nadzwyczajne WZD członków PZSzach z województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 24 a ust. 6 Statutu PZSzach Zarząd PZSzach postanawia wyznaczyć Radosława Jedynaka na obserwatora Nadzwyczajnego Walne Wojewódzkiego Zebrania Wyborczego Członków PZSzach z województwa Lubelskiego zwołanego na dzień 22 czerwca 2024 r.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.