Uchwała nr 50 / 06 / 2024

127

Uchwała nr 50 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany wymagań regulaminowych dla uzyskiwania III kat. kobiecej

I. Zarząd PZSzach postanawia ustalić następujące wymagania regulaminowe określone w Tabelach 3 i 4 Regulaminu Klasyfikacyjnego niezbędne dla uzyskiwania III kat. kobiecej: 

1. minimalna wymagana ilość partii – 5

2. minimalne tempo gry – 30 min na partię dla zawodnika

3. maksymalna ilość rund dziennie – 9

II. Nowe wymagania obowiązują dla turniejów rozpoczynających się (1 runda) nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2024 r. Dla turniejów rozpoczętych przed tym dniem obowiązują wymagania dotychczasowe.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 7 głosów za, 1 przeciw.