Uchwała nr 49 / 06 / 2024

80

Uchwała nr 49 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2024 r.
w sprawie przeniesienia prawa udziału w DMP I liga seniorów

Zarząd PZSzach postanawia o przeniesieniu prawa klubu Strzelec Strzelce Opolskie (OP) do udziału w DMP I liga seniorów na klub AZS Politechniki Opolskiej (OP).

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.