Uchwała nr 48 / 06 / 2024

51

Uchwała nr 48 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2024 r.
w sprawie oznakowywania regulaminów nieobowiązujących

Zarząd PZSzach postanawia aby regulaminy nieobowiązujące oznakować wyraźnym oznaczeniem „Archiwalne”.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.