Uchwała nr 42 / 06 / 2024

78

Uchwała nr 42 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 czerwca 2024 r.
w sprawie wyznaczenia obserwatora na Nadzwyczajne WZD członków PZSzach z województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na podstawie art. 24 a ust. 6 Statutu PZSzach Zarząd PZSzach postanawia wyznaczyć Aleksandra Sokólskiego na obserwatora Nadzwyczajnego Walne Wojewódzkiego Zebrania Wyborczego Członków PZSzach z województwa Warmińsko-Mazurskiego zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.