Uchwała nr 41 / 06 / 2024

83

Uchwała nr 41 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 czerwca 2024 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Członków PZSzach z Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd PZSzach postanawia:

I. Na podstawie art. 24 b ust. 6 Statutu PZSzach zwołać Nadzwyczajne Walne Wojewódzkie Zebranie Wyborcze Członków PZSzach z województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 12 czerwca 2024 r. (środa) :

– na godzinę 19.45 w pierwszym terminie
– na godzinę 20.00 w drugim terminie

z następującym proponowanym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór przewodniczącego Zebrania
  3. Wybór komisji mandatowej
  4. Rozpatrzenie sprawozdania komisji mandatowej
  5. Przeprowadzenie wyborów delegatów z województwa Warmińsko-Mazurskiego na Walne Zgromadzenie PZSzach
  6. Zakończenie.

II. Zebranie przeprowadzić w trybie zdalnego dostępu uczestników.

Uzasadnienie:
Po przeprowadzonych w dniu 26 maja 2024 wyborach delegatów na WZD PZSzach z województwa warmińsko-mazurskiego do Zarządu WMZSzach oraz do Biura PZSzach wpłynęły protesty odnośnie ogłoszonych wyników wyborów.
Podnoszone w protestach uchybienia formalne i techniczne oznaczają w sposób nie budzący wątpliwości, że nie doszło do prawidłowego wyboru delegatów na Walne PZSzach, a w związku z tym mandaty nie zostały obsadzone w przewidzianym statutem PZSzach terminie.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.