Uchwała nr 40 / 06 / 2024

35

Uchwała nr 40 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia klubu KU AZS Politechnika Opolska (OP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć KU AZS Politechnika Opolska (OP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.