Uchwała nr 39 / 06 / 2024

47

Uchwała nr 39 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 05 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Wściekła Wieża (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KS Wściekła Wieża Warszawa (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.