Uchwała nr 38 / 06 / 2024

32

Uchwała nr 38 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 04 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Gambit Niedźwiedzia (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KS Gambit Niedźwiedzia Węgrów (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Zarządu, oddano 10 głosów za.