Uchwała nr 37 / 05 / 2024

76

Uchwała nr 37 / 05 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia klubu KSz OZ Rzeszów (PK)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KSz OZ Rzeszów (PK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.