Kursy Instruktorskie Centrum Szachowe Sp. z o.o. Maj oraz Wrzesień-Październik 2024

1624

Publikujemy komunikat organizacyjny dwóch niezależnych od siebie kursów instruktorskich organizowanych przez Centrum Szachowe Spółka z o.o.

I kurs – terminy: 10.05-26.05.2024 r. (wykłady weekendowe)
II kurs – terminy: 20.09-06.10.2024 r. (wykłady weekendowe)

Komunikat kursów pdf

Kursy instruktorów – maj i wrzesień 2024