Uchwała nr 26 / 04 / 2024

107

Uchwała nr 26 / 04 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 2 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Klasyfikacyjnym PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin Klasyfikacyjny PZSzach poprzez dodanie nowego punktu 3.3 o treści:

3.3. Tytuły bezpośrednie (za wynik):

a. Zdobywca tytułu mistrzyni/mistrza Polski uzyskuje kategorię/tytuł oraz normę na kategorię/tytuł zgodnie z Tabelą nr 2a.

Tabela nr 2a

Rodzaj zawodów Kobiety Mężczyźni
IMP do lat 18 m m
IMP do lat 16 k, norma na m k, norma na m
IMP do lat 14 k k
IMP do lat 12 I , norma na k I , norma na k
IMP do lat 10 I I
IMP do lat 8 II, norma na I II, norma na I
IMP Amatorów do 2100 k k
IMP Amatorów do 1820 I, norma na k I, norma na k
IMP Amatorów do 1580 I I
IMP Seniorów 55+ k, norma na m k, norma na m
IMP Seniorów 65+
IMP Seniorów 75+

b. Dla tytułów i kategorii uzyskanych bezpośrednio nie stosuje się:
– opłat wskazanych w pkt. 3.2 ust. e regulaminu
– progów rankingowych FIDE wskazanych w pkt. 3.2 ust. f regulaminu

c) kategorie/tytuły nadaje się na wniosek zainteresowanego za wyniki osiągnięte od dnia 01 stycznia 2024 r.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Zarządu, oddano 11 głosów za.