Uchwała nr 25 / 03 / 2024

15

Uchwała nr 25 / 03 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia stowarzyszenia Szach&Mat Brzesko (MP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć stowarzyszenie Szach&Mat Brzesko (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.