Uchwała nr 12 / 02 / 2024

27

Uchwała nr 12 / 02 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia klubu KUKS REMUS Kościerzyna (PO)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KUKS REMUS Kościerzyna (PO) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.