Uchwała nr 10 / 02 / 2024

65

Uchwała nr 10 / 02 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie zniesienia zawieszenia Klubu Hetman Płock (MA) w prawach członka PZSzach

Zarząd PZSzach postanawia znieść zawieszenie klubu Hetman Płock (MA) w prawach członka PZSzach nałożony uchwałą nr 77/12/2023.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.