Uchwała nr 6 / 2 / 2024

65

Uchwała nr 6 / 2 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie powołań do kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami

Zarząd PZSzach postanowił powołać następujących zawodników do składu kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami :

1) Chojnowski Marcin
2) Dębowska Teresa
3) Dukaczewski Piotr
4) Egeman Emilia
5) Falkowski Dawid
6) Leszner Liliana
7) Mądrawski Krzysztof
8) Migala Andrzej
9) Molenda Marcin
10) Nowak Łukasz
11) Pawelec Bartosz
12) Piekielny Paweł
13) Stachańczyk Jacek
14) Stolarczyk Anna
15) Suder Ryszard
16) Racis Michał
17) Tazbir Marcin
18) Wolański Michał

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.