Uchwała nr 84/12/2023

78

Uchwała nr 84/12/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie DMP II Liga Juniorów

Zarząd postanowił dokonać zmian w Regulaminie DMP Juniorów II Liga poprzez:

 1. w punkcie 7.2.4 po słowach „ust. 7.3, 7.4” dodanie treści „i 7.2.5”

2. dodanie nowego punktu 7.2.5 o treści:

7.2.5     zastrzeżenie terminowe z ust. 7.2.4 zdanie pierwsze nie dotyczy zawodników potwierdzonych do klubu, który został zarejestrowany jako członek PZSzach dopiero w roku rozgrywania zawodów.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.